sorgmyggor

Sorgmyggor i badrummet – så blir du av med dem!

När ditt badrum är fullt at flygande kryp så kan du känna panik. Även om sorgmyggor kanske inte är det värsta skadedjuret du kan ha på toalett eller i badrum så är det ju inte kul. Det är faktiskt ganska vanligt att just sorgmyggan bygger bo i våtrum.

Kommer du att behöva renovera badrum i Göteborg, flytta till en annan stad eller kanske till ett annat land för att aldrig mer se dessa insekter? Att du just nu känner desperation är förståeligt men du kan dra ett djupt andetag och slappna av. Med lite kunskap, en riktigt bra flugfälla och en god dos tålamod så kommer du att klara det!

Läs vidare så ska vi guida dig till badrummet som är utan sorgmyggor. Här är tipsen, knepen och kunskapen du behöver för att slippa se en enda sorgmygga till i ditt badrum. Men först ska vi kika lite närmre på vad detta skadedjur är…

Vad är sorgmyggor?

Det är ganska vanligt att folk misstar sorgmyggan (Sciaridae) för vattenflugor, blomflugor och bananflugor. På engelska kallas denna insekt för fungus gnat. Detta är en typ av insekt som trivs där det är fuktigt och det är förstås en god anledning till att du kan uppleva en explosion av sorgmyggor i badrummet.

Det rör sig om en liten och mörk fluga som ser lite ut som myggor, därav namnet. Men de är mycket mindre än vanliga myggor. Kanske inte lika obehagliga som kackerlackor men visst är det jobbigt att ha denna typ av fluga i husets oas och spa.

Sorgmyggans livsstadier är:

  1. Ägg
  2. Larv
  3. Puppa
  4. Vuxen fluga

Larverna lever på organiskt material och svamp, därav det engelska namnet fungus gnat!

vuxen sorgmygga
Detta är en närbild på en vuxen sorgmygga

Du kanske inte har mögel, som är en svamp, synligt i ditt badrum men risken för att mögelsporer finns där är ganska stor. I sådant fall så finns det ju också gott om mat för sorgmyggans larver.

Varför har du sorgmyggor i ditt badrum?

Varför lockas sorgmyggor till ditt badrum? Du kanske har sett dem i andra delar av huset där du har växter. Om du bara tar bort plantan eller behandlar den så försvinner de små flygfäna. Men i badrummet har du inga plantor och det hela verkar konstigt.

Det finns några anledningar till förekomsten av sorgmyggor:

Fukt och luftfuktighet: Badrum ger en idealisk fuktig miljö. Detta tack vare frekventa duschar, badkar och handfat. Sorgemyggen trivs som sagt i fuktiga utrymmen vilket gör ditt badrum till en potentiell fristad.

Krukväxter: Om du har krukväxter i ditt badrum så kan övervattnad jord vara en grogrund för larver. Det är alltså inte som med termiter som kan komma igång i paneler av trä.

Avlopp: Sorgemyggor kan också attraheras av det organiska materialet som kan samlas i och runt avlopp. Om du inte har gjort rent ordentligt och fortsätter på samma sätt under flera månaders tid så kan det bli så att denna fluga utvecklas och plötsligt är överallt i ditt badrum.

Så blir du av med sorgmyggor – 5 metoder

  1. Låt jorden torka

Om krukväxter är källan ska du låta det översta lagret av jord torka ordentligt mellan vattning. Detta gör miljön mindre gästvänlig för larver.

  1. Rengör avlopp

Rengör regelbundet ditt badrums avlopp. Använd en blandning av vinäger och bakpulver, följt av kokande vatten för att eliminera allt organiskt material som kan locka till sig flugorna.

rent handfat
Rengöring är mycket viktigt!
  1. Minska luftfuktigheten

Se till att ditt badrum är välventilerat. Använd frånluftsfläktar under och efter duschar för att minska luftfuktigheten.

  1. Gula klibbiga fällor

Dessa kan placeras nära drabbade krukväxter eller kan hängas i badrummet. Vuxna sorgmygg dras till färgen och fastnar på fällan.

Här är några bra fällor och medel mot flugor:

Bayer flugfälla som har klibb som flugorna fastnar i, se mer här!

Bayer flugfälla

 

Flugspiral som också fungerar effektivt, läs mer här!

flugspiral

 

Flugmedel mot larver som du sprider där de finns, läs mer här!

flugmedel larver

 

Insektsfälla som fångar upp med ljus, läs mer här!

insektsfälla

 

  1. Nematoder och kiselgur

Nyttiga nematoder kan läggas till krukväxtjord. De kommer att livnära sig på larverna. Kiselgur kan också strö på jordens yta vilket fungerar som en naturlig insektsdödare.

 

När renovering kan vara lösningen

I vissa sällsynta fall, om angreppet kvarstår, kan det tyda på djupare problem. Då kan det vara dags för badrumsrenovering. I detta fall så är det ju inte bara flugorna som stör. När det är underliggande problem som gör att du får sorgmyggor i ditt badrum så har du säkert fler problem.

Renovering kan behövas vid:

Dolt mögel: Sorgmygg kan vara ett tecken på mögel eller mögelväxt inom väggar eller under golv. Om det finns en dold läcka kan det vara att ge den fukt som dessa skadedjur behöver.

Strukturella problem: Sprickor kan tillåta knott och andra skadedjur att komma in i badrummet. Att försegla dessa kan kräva professionell hjälp.

VVS-problem: Ihållande fukt på grund av otäta rör eller felaktiga rördragningar kan skapa perfekta grogrunder för knott.

sorgmygglarv
Från larv till puppa tar det inte lång tid!

I dessa fall rekommenderas en noggrann inspektion. Om strukturella problem eller dolt mögel upptäcks kan en renovering bli nödvändig för att åtgärda problemet. Inte bara för att säkerställa att flugorna är borta utan att ditt badrum är säkert och hälsosamt.

Låt oss sammanfatta de vanligaste orsakerna till sorgmyggor:

Anledningar till sorgmyggor Vad lockar flugorna?
Hög luftfuktighet Badrum, speciellt efter duschar eller bad, har hög luftfuktighet, vilket ger den fuktiga miljö sorgmyggor behöver för att föröka sig och överleva. Hög luftfuktighet möjliggör tillväxt av mögel och svamp, en mat-källa för larver.
Övervattnade krukväxter Jord som konstant är fuktig från övervattning skapar en perfekt miljö för sorgmygglarver, och tillhandahåller rikligt med organiskt material och fukt för deras utveckling.
Organiskt material i avlopp Badrum har ofta organiskt material i avloppen från hår, tvål och annat avfall. Detta ger en riklig mat-källa för sorgmygglarverna vilket lockar dem till området.
Dålig ventilation Otillräcklig ventilation behåller fuktig luft i badrummet vilket gör det gynnsamt för myggorna att trivas. Det främjar tillväxt av mögel och mjöldagg, som är primära mat-källor för larverna.
Läckande rör eller kranar Konstant fukt från läckor skapar ideala förhållanden för sorgmyggor att föröka sig och erbjuder en kontinuerlig källa till fukt vilket främjar svamptillväxt som tjänar som mat för larverna.

 

Även om sorgmygg är mer obehagliga än någon verklig fara så kan deras närvaro vara oroande och i vissa fall tyda på större problem. Att ta itu med problemet snabbt och förstå den bakomliggande orsaken kan säkerställa en bättre badrumsmiljö. Om allt annat misslyckas så kan faktiskt en badrumsrenovering inte bara befria dig från skadedjuren utan också ge en möjlighet att uppdatera och förbättra ditt utrymme.

sorgmygga larver
Här ser du hur sorgmyggalarver ser ut

10 frågor och svar om sorgmyggor

Fråga 1: Kan sorgemygg skada människor?

Nej, sorgmygg biter eller skadar inte människor. De är mer en störande skadegörare på grund av sin närvaro och de skador de kan orsaka på krukväxter.

Fråga 2: Attraheras sorgmygg till ljus?

S: Ja, vuxna svampmygg attraheras av ljus, varför man ofta ser dem nära fönster och ljusarmaturer.

Fråga 3: Kan sorgmyggen skada krukväxter?

Ja, medan vuxna sorgflugor är ofarliga så kan deras larver skada krukväxter genom att livnära sig på rötterna. Detta särskilt i övervattnad jord.

Fråga 4: Hur lång tid tar det för sorgflugor att utvecklas från ägg till vuxen?

Livscykeln för sorgmygg från ägg till vuxen tar vanligtvis cirka tre till fyra veckor. Detta beroende på miljöförhållandena.

Fråga 5: Kan sorgmygg angripa matförråd?

Det är osannolikt. Sorgmygg livnär sig främst på svampar och organiskt material i marken. De är vanligtvis inte attraherade av lagrade mänskliga livsmedel.

Här är intressanta myter om sorgmyggor:

Fråga 6: Finns det kemiska bekämpningsmedel som kan kontrollera sorgmyggangrepp?

Ja, det finns olika kemiska bekämpningsmedel tillgängliga som kan kontrollera sorgmyggpopulationer, men det är viktigt att använda dem med försiktighet, särskilt runt husdjur och barn.

Fråga 7: Sprider sorgmygg sjukdomar till växter?

Ja, sorgmygg kan potentiellt sprida smittor till växter såväl som sjukdomar när de flyttar från växt till växt, vilket skadar krukväxter.

Fråga 8: Hur kan jag skilja på en bananfluga och sorgmyggor?

Sorgmygg är vanligtvis mörkare och har längre ben jämfört med bananflugor. Sorgflugorna attraheras av fuktig jord, medan bananflugor attraheras av frukt och andra livsmedel.

Fråga 9: Kan rengöring av löv på krukväxter hjälpa till att kontrollera svampmyggangrepp?

Rengöring av bladen kan hjälpa till med allmän växtvård och kan ta bort vissa vuxna knott och flugor, men att ta itu med fuktnivåerna i jorden är mer avgörande för att kontrollera svampmyggangrepp.

Fråga 10: Kan neemolja användas som botemedel mot sorgmygg?

Ja, neemolja kan vara effektiv mot larvstadiet av sorgmyggen när den appliceras på jorden. Det fungerar som naturlig insektsbekämpning och stör insekternas livscykel.

Recension av Rentokill

Desinficera eller bli av med skadedjur med hjälp av Rentokill! Det här är ett företag som har 50 års erfarenhet av skadedjurskontroll i Sverige. De kan

Läs mer »